Serveis Legals – Gestportable – Advocats Sant Cugat – assessors legals

Serveis Legals – Gestportable. Aquest despatx neix durant la crisi del Covid-19 a fi de poder donar resposta a les noves necessitats dels nostres clients, proveint-los d’un assessorament integral en les següents disciplines:

Gestportable – Serveis Legals- Advocats Sant Cugat – Dret fiscal, comptabilitat, dret mercantil, dret civil, serveis de gestió tributaria i registral, dret laboral i prevenció de riscos laborals.

Els millors serveis legals – Gestportable – Advocats Sant Cugat

Ajudem tan a particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals. Entenem que ens trobem en un context de dinamisme i internalització on la digitalització i les telecomunicacions juguen un paper clau.

Advocats Sant Cugat – Serveis legals

Per particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals. En aquest sentit garantim un tracte directe, proper i personalitzat i, al mateix temps, apostem per les noves tecnologies per a gestionar els assumptes amb la màxima eficiència possible

Serveis legals – Advocats Sant Cugat – Dret Civil

Dret Civil

Assessorament, defensa i acusació en procediments penals. Infraccions penals contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic. Delictes societaris, responsabilitat penal d’empreses i societats. Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social…). Infraccions en L’àmbit de la propietat industrial i intel·lectual. Delictes relatius al mercat i consumidors. Imprudències professionals. Delictes contra l’honor i l’intimidat. Compliance penal.

Dret Civil / Processal

Dret immobiliari, arrendaments i propietat horitzontal, dret bancari, dret sucessori, responsabilitat civil.... 

Gestió i Dret Laboral

Assessorament a empreses i autònoms, nòmines, subvencions, ERO's, ERTO's, defensa davant jurisdicció social...

Dret Mercantil
/ Concursal

Constitució, societats, documents, compliance, contractes...

Gestió i Dret Fiscal

Comptabilitat, fiscalitat, fiscal-tributari, llibres comptables,  autònoms, IRPF, impugnacions...

Dret Administratiu

Responsabilitat patrimonial, ajudes públiques, reclamacions, litigació contenciosa-administrativa.

Dret Penal

Assessorament, defensa i acusació, infraccions, delictes societaris, imprudències professionals...