AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

1. INTRODUCCIÓ 1.1 El responsable del tractament de les dades personals recollits en www.gestportable.com és: GESTPORTABLE, S.L. amb número de CIF: B-42887604 (d’ara endavant, Responsable del tractament).

Les seves dades de contacte són els següents: Av.Corts Catalanes, 5-7 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Telèfon de contacte: 722 335 621 Email de contacte: info@gestportable.com

GESTPORTABLE, S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment l’aspecte i estructura del lloc web, així com les presents Condicions Generals.

OBJECTE PRINCIPAL En GESTPORTABLE proporcionem els serveis de legals com ara dret laboral, dret, civil, dret mercantil/concursal, dret administratiu, dret comptable fiscal, dret penal i serveis relacionats.

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de tots els elements continguts en aquest lloc web, incloent marques, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a GESTPORTABLE i estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de GESTPORTABLE. L’accés al lloc web no implica cap renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de GESTPORTABLE, tret que expressament s’indiqui el contrari.

CONDICIONS D’ÚS L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació, sense reserves, de les presents condicions d’ús que regulen l’accés i ús del mateix per a posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes. Queda expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc web amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació. GESTPORTABLE, no serà responsable de les conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest ús de la informació.

L’accés a aquest lloc web i l’ús que pugui fer-se de la informació aquí continguda és responsabilitat exclusiva de l’usuari. L’usuari es compromet a no utilitzar la informació publicada en aquest Lloc web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal. GESTPORTABLE no pot garantir l’absència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que farà els seus millors esforços per a evitar-los. GESTPORTABLE implementa mesures de seguretat raonablement apropiades per a identificar l’existència de virus. No obstant això, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són del tot fiables i que, per tant, GESTPORTABLE no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin provocar alteracions en els sistemes informàtics dels usuaris (programari i maquinari). o documents electrònics i els arxius continguts en ells.

CONDICIONS DE PAGAMENT Els pagaments realitzats a través de la nostra pàgina web no estaran subjectes a reemborsament ja que els pagaments corresponen a serveis amb índole de dipòsit, provisió de fons o que seran prestats immediatament després del pagament o/a serveis ja prestats. En cas que els clients decideixin donar per acabat el contracte de serveis amb GESTPORTABLE en qualsevol moment, GESTPORTABLE emetrà la factura corresponent amb la balança de pagaments ja que GESTPORTABLE només cobra pels serveis prestats en aquest moment. La diferència es reemborsarà al client mitjançant transferència bancària.

CONTINGUT GESTPORTABLE posa a la disposició dels usuaris els continguts de la web amb informació extreta de fonts pròpies i de tercers. GESTPORTABLE busca procurar que el contingut sigui de la més alta qualitat possible i raonablement actualitzat; no obstant això, no garanteix la seva utilitat, exactitud, exhaustivitat, rellevància o que estigui actualitzat. La inclusió de contingut en el lloc web no constitueix de cap manera la prestació d’assessorament legal. Per tant, la informació inclosa en el contingut no pot considerar-se una alternativa a l’assessorament legal, i GESTPORTABLE aconsella no prendre decisions basades en la informació inclosa en el contingut sense obtenir l’assessorament professional adequat.

POLÍTICA DE COOKIES GESTPORTABLE només utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“Cookies”) quan l’usuari hagi atorgat el seu consentiment previ en tal connexió en línia amb el que s’indica en la finestra emergent del navegador web de l’usuari quan l’usuari accedeix al lloc web per primera vegada i en la resta de termes i condicions indicats en la Política de Cookies de GESTPORTABLE, que tots els usuaris han de conèixer.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. L’informem que Les dades personals que ens faciliti seran tractats amb la finalitat de proporcionar la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis, així com per a donar resposta i gestionar els seus comentaris i suggeriments.

Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte en la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a GESTPORTABLE, l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals. En cap cas GESTPORTABLE utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents als anteriorment esmentats, ni seran comunicats a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i establir i mesures organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d’acord amb els requisits establerts en el Reglament esmentat anteriorment. Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en qualsevol moment pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o oposar-se directament al tractament o exercir el seu dret a la portabilitat. També t’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideres que no s’estan respectant els teus drets.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ INFANTIL Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest lloc web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 13 anys. Queda prohibit l’accés i ús del lloc web a menors de 13 anys. GESTPORTABLE recorda que si un menor ingressa les seves dades per a sol·licitar un producte, el representant legal del menor serà el responsable dels seus actes. També s’informa que existeixen programes informàtics per a restringir la navegació pel filtre o bloquejar determinats continguts.

XARXES SOCIALS En seguir el nostre perfil en xarxes socials, consents expressament el tractament de les teves dades personals d’acord amb la nostra política de privacitat. També consent expressament l’accés de GESTPORTABLE al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i als quals apareguin en el seu mur les notícies publicades sobre qualsevol producte de GESTPORTABLE. D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, l’informem que les dades personals dels seguidors de GESTPORTABLE seran incorporats a un fitxer el titular del qual és GESTPORTABLE amb la finalitat de mantenir-li informat a través de les xarxes socials sobre novetats relacionades amb les activitats de GESTPORTABLE La seva sol·licitud de connexió implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments indicats. La publicació de comentaris i continguts en xarxes socials passarà a ser informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran d’anar amb compte a l’hora de decidir compartir la seva informació personal. GESTPORTABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin en la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals estiguin publicats o inclosos en comentaris, podran sol·licitar a GESTPORTABLE la seva cancel·lació. En qualsevol moment, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o oposar-se directament al tractament, o exercitar el dret a la portabilitat d’aquests. Tot això, per escrit, acompanyat de còpia del document oficial que t’identifica, dirigit a GESTPORTABLE En cas de disconformitat amb el tractament, també tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB Els enllaços que pot trobar en aquest lloc web són un servei per als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per GESTPORTABLE, per tant, no és responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan coberts per aquest Avís Legal. Si accedeix a aquests llocs web, ha de tenir en compte que les polítiques de privacitat poden ser diferents a les nostres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL Per a la resolució dels conflictes que poguessin sorgir a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i la seva interpretació, aplicació i compliment el present avís legal es regeix per la normativa espanyola que li sigui aplicable. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li. En tot cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur específic, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

ADRECES DE CONTACTE Si algun usuari té alguna consulta sobre aquestes Condicions Generals o qualsevol comentari sobre el lloc web, si us plau contacti’ns en admin@gestportable.com