Dret Penal – Gestportable – Advocats Sant Cugat

Gestportable – Dret Civil, Dret Laboral, Dret Penal, Dret Mercantil / Concursal, Dret Contable, Dret Administratiu.

Dret Penal – Advocats Sant Cugat – assessors legals

Aquest despatx neix durant la crisi del Covid-19 a fi de poder donar resposta a les noves necessitats dels nostres clients, proveint-los d’un assessorament integral en les següents disciplines:

Dret Penal – Advocats Sant Cugat – Dret fiscal, comptabilitat, dret mercantil, dret civil, serveis de gestió tributaria i registral, dret laboral i prevenció de riscos laborals.

Dret Penal – Advocats Sant Cugat

Ajudem tan a particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals. Entenem que ens trobem en un context de dinamisme i internalització on la digitalització i les telecomunicacions juguen un paper clau.

Dret Penal – Advocats Sant Cugat

Ajudem tan a particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals. En aquest sentit garantim un tracte directe, proper i personalitzat i, al mateix temps, apostem per les noves tecnologies per a gestionar els assumptes amb la màxima eficiència possible

Dret Penal – Advocats Sant Cugat – Dret Civil

Dret Civil

Assessorament, defensa i acusació en procediments penals. Infraccions penals contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic. Delictes societaris, responsabilitat penal d’empreses i societats. Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social…). Infraccions en L’àmbit de la propietat industrial i intel·lectual. Delictes relatius al mercat i consumidors. Imprudències professionals. Delictes contra l’honor i l’intimidat. Compliance penal.

Dret Penal

Assessorament, defensa i acusació en procediments penals.

Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic.

Delictes societaris, responsabilitat penal d’empreses i societats.

Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

Infraccions en l’àmbit de la propietat industrial i intel·lectual.

Delictes relatius al mercat i consumidors.

Imprudències professionals.

Delictes contra l’honor i l’intimitat.

Compliance penal.

Demanar informació