Dret Mercantil / Concursal – Gestportable – Advocats Sant Cugat

Gestportable – Dret Civil, Dret Laboral, Dret Penal, Dret Mercantil / Concursal, Dret Contable, Dret Administratiu.

Dret Mercantil / Concursal – Advocats Sant Cugat – assessors legals

Aquest despatx neix durant la crisi del Covid-19 a fi de poder donar resposta a les noves necessitats dels nostres clients, proveint-los d’un assessorament integral en les següents disciplines:

Dret Mercantil / Concursal – Advocats Sant Cugat – Dret fiscal, comptabilitat, dret mercantil, dret civil, serveis de gestió tributaria i registral, dret laboral i prevenció de riscos laborals.

Dret Mercantil / Concursal – Advocats Sant Cugat

Ajudem tan a particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals. Entenem que ens trobem en un context de dinamisme i internalització on la digitalització i les telecomunicacions juguen un paper clau.

Dret Mercantil / Concursal – Advocats Sant Cugat

Ajudem tan a particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals. En aquest sentit garantim un tracte directe, proper i personalitzat i, al mateix temps, apostem per les noves tecnologies per a gestionar els assumptes amb la màxima eficiència possible

Dret Mercantil / Concursall – Advocats Sant Cugat – Dret Civil

Dret Civil

Constitució de societats, pactes de socis, redacció de documents, assistència a Juntes, modificacions dels estatuts, compliance, assessorament y confecció de tota mena de contractes mercantils. Augments i reduccions de capital, transmissions de societats, dissolucions y liquidacions, fusions i escissions. Reclamacions de quantitats degudes a la societat. Assessorament en la formalització de campanyes de promocions publicitàries per a la venta de productes. Interposició de tota mena de procediments judicials en defensa dels interessos socials. Interposició i seguiment de procediments concursals tan de societats com de persones físiques (Segona oportunitat).

Dret Mercantil / Concursal

Constitució de societats, pactes de socis, redacció de documents, assistència a Juntes, modificacions dels estatuts, compliance, assessorament i confecció de tota mena de contractes mercantils.

Augments i reduccions de capital, adquisicions i transmissions de societats,  dissolucions i liquidacions, fusions i escissions. Due diligence, MDE-MOU.

Responsabilitat administradors societaris.

Reclamacions de quantitats degudes a la societat.

Assessorament en la formalització de campanyes de promocions publicitàries per a la venta de productes.

Interposició de tota mena de procediments judicials en defensa dels interessos socials.

Interposició i seguiment de procediments concursals tant de societats com de persones físiques (Segona oportunitat).

Demanar informació