Dret Laboral – Gestportable – Advocats Sant Cugat

Gestportable – Dret Civil, Dret Laboral, Dret Penal, Dret Mercantil / Concursal, Dret Contable, Dret Administratiu.

Dret Laboral – Advocats Sant Cugat – assessors legals

Aquest despatx neix durant la crisi del Covid-19 a fi de poder donar resposta a les noves necessitats dels nostres clients, proveint-los d’un assessorament integral en les següents disciplines:

Dret Laboralu – Advocats Sant Cugat – Dret fiscal, comptabilitat, dret mercantil, dret civil, serveis de gestió tributaria i registral, dret laboral i prevenció de riscos laborals.

Dret Laboral – Advocats Sant Cugat

Ajudem tan a particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals.
Entenem que ens trobem en un context de dinamisme i internalització on la digitalització i les telecomunicacions juguen un paper clau.

Dret Laboral – Advocats Sant Cugat

Ajudem tan a particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals. En aquest sentit garantim un tracte directe, proper i personalitzat i, al mateix temps, apostem per les noves tecnologies per a gestionar els assumptes amb la màxima eficiència possible

Dret Laboral – Advocats Sant Cugat – Dret Civil

Dret Civil

Assessorament a empreses i autònoms.
Nòmines i contractes laborals.
Contractació laboral, altes, baixes, modificacions a la
Seguretat Social i cotitzacions.
Gestió Règim Especial Autònoms.
ERO’s, ERTO’s, Conflictes
Col·lectius, acomiadaments i excedències.
Subvencions i bonificacions.
Impugnacions d’actes administratius en matèria laboral.
Prevenció de riscos laborals i representació i assistència tècnica davant la Inspecció Treball.
Representació i defensa davant la jurisdicció social.

Gestió i Dret Laboral

Representació i defensa davant de la jurisdicció social i conciliacions prèvies.

Confecció de nòmines i contractes laborals.

Altes, baixes, modificacions de condicions individuals.

Seguretat social i cotitzacions.

Gestió règim especial autònoms.

Ero’s, erto’s d’extinció i modificacions col·lectives.

Conflictes col·lectius.

Subvencions, bonificacions i ajudes.

Prevenció de riscos laborals.

Representació i assistència tècnica davant inspecció de treball.

Impugnació d’actes administratius en matèria laboral.

Assessorament en calendaris laborals i registre de jornades.

Règim sancionador.·

Sol·licituds i tramitació d’incapacitats permanents en tots els graus.

Reclamacions denegacions incapacitats.

Sol·licituds de tota mena de prestacions.

Defensa accidents de treball, recàrrec de prestacions i reclamacions judicials.

Gestions davant administració laboral estatal i autonòmica.

Demanar informació