Dret Contable / Fiscal – Gestportable – Advocats Sant Cugat

Gestportable – Dret Civil, Dret Laboral, Dret Penal, Dret Mercantil / Concursal, Dret Contable, Dret Administratiu.

Advocats Sant Cugat – assessors legals

Dret Contable / Fiscal – Gestportable – Aquest despatx neix durant la crisi del Covid-19 a fi de poder donar resposta a les noves necessitats dels nostres clients, proveint-los d’un assessorament integral en les següents disciplines:

Dret Contable / Fiscal – Advocats Sant Cugat – Dret fiscal, comptabilitat, dret mercantil, dret civil, serveis de gestió tributaria i registral, dret laboral i prevenció de riscos laborals.

Dret Contable / Fiscal – Advocats Sant Cugat

Ajudem tan a particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals. Entenem que ens trobem en un context de dinamisme i internalització on la digitalització i les telecomunicacions juguen un paper clau.

Advocats Sant Cugat

Ajudem tan a particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals. En aquest sentit garantim un tracte directe, proper i personalitzat i, al mateix temps, apostem per les noves tecnologies per a gestionar els assumptes amb la màxima eficiència possible

Els millors Advocats de Sant Cugat – Dret Contable / Fiscal

Dret Contable / Fiscal

Elaboració comptabilitat i assessorament comptable. Gestió fiscalitat empresa i assessorament fiscal-tributari. Gestió mòduls autònoms. Legalització Llibres comptables i dipòsit de comptes. Operacions vinculades. Impugnació d’actes de l’administració tributaria. Representació i assistència tècnica davant la Inspecció fiscal. Representació i defensa en procediments contenciosos-tributaris. Declaracions IRPF.

Gestió i Dret Fiscal

Elaboració comptabilitat i assessorament comptable.

Gestió fiscalitat empresa i assessorament fiscal-tributari.

Gestió mòduls autònoms.

Legalització Llibres comptables i dipòsit de comptes.

Operacions vinculades.

Impugnació d’actes de l’administració tributària.

Representació i assistència tècnica davant la Inspecció fiscal.

Representació i defensa en procediments contenciosos-tributaris.

Declaracions IRPF.

Demanar informació