Dret Civil Gestportable – Advocats Sant Cugat

Gestportable – Dret Laboral, Dret Penal, Dret Mercantil / Concursal, Dret Civil, Dret Contable, Dret Administratiu.

Dret Civil – Advocats Sant Cugat – assessors legals

Aquest despatx neix durant la crisi del Covid-19 a fi de poder donar resposta a les noves necessitats dels nostres clients, proveint-los d’un assessorament integral en les següents disciplines:

Advocats Sant Cugat – Dret Civil – Dret fiscal, comptabilitat, dret mercantil, serveis de gestió tributaria i registral, dret laboral i prevenció de riscos laborals.

Dret Civil – Advocats Sant Cugat

Ajudem tan a particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals. Entenem que ens trobem en un context de dinamisme i internalització on la digitalització i les telecomunicacions juguen un paper clau.

Dret Civil – Advocats Sant Cugat

Ajudem tan a particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals. En aquest sentit garantim un tracte directe, proper i personalitzat i, al mateix temps, apostem per les noves tecnologies per a gestionar els assumptes amb la màxima eficiència possible

Dret Civil – Advocats Sant Cugat

Dret immobiliari.Dret bancari.Dret sucessori.Resposabilitat civil.Dret de famílias.

Dret Civil/Processal

Confecció de tota mena de contractes civils i resolució de conflictes derivats de la contractació.

Assessorament i gestió d’adquisicions immobiliàries.

Arrendaments i propietat horitzontal.

Desnonaments, precaris, reclamació rendes …

Dret de construcció i de l’edificació.

Reclamacions per defectes constructius i vicis ocults.

Drets reals: propietat, usdefruit, servituds, hipoteques…

Execucions hipotecaries.

Reclamacions clàusules abusives.

Targetes revolving

Assessorament en finançaments i refinançaments

Planificació i tramitació d’herències.

Impugnacions de testaments.

Liquidacions i tràmits d’inscripció registral.

Protocols familiars.

Contractual i extracontractual.

Responsabilitat derivada d’accidents de trànsit.

Responsabilitat professional per mala praxi.

Vicis i defectes constructius.

Accidents de treball.

Capitulacions matrimonials.

Divorcis.

Separacions.

Unions de fet.

Modificacions de mesures.

Sostracció de menors.

Adopcions.

Reconeixement de filiació.

Defensa davant dels jutjats i tribunals de totes les jurisdiccions i instàncies.

Reclamacions de quantitats degudes.

Procediments de jurisdicció voluntària.

Demanar informació