Dret Administratiu – Gestportable – Advocats Sant Cugat

Gestportable – Dret Civil, Dret Laboral, Dret Penal, Dret Mercantil / Concursal, Dret Contable, Dret Administratiu.

Dret Administratiu – Advocats Sant Cugat – assessors legals

Aquest despatx neix durant la crisi del Covid-19 a fi de poder donar resposta a les noves necessitats dels nostres clients, proveint-los d’un assessorament integral en les següents disciplines:

Dret Administratiu – Advocats Sant Cugat – Dret fiscal, comptabilitat, dret mercantil, dret civil, serveis de gestió tributaria i registral, dret laboral i prevenció de riscos laborals.

Dret Administratiu – Advocats Sant Cugat

Ajudem tan a particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals. Entenem que ens trobem en un context de dinamisme i internalització on la digitalització i les telecomunicacions juguen un paper clau.

Dret Administratiu – Advocats Sant Cugat

Ajudem tan a particulars com a les empreses en la gestió de diversos assumptes jurídics i fiscals. En aquest sentit garantim un tracte directe, proper i personalitzat i, al mateix temps, apostem per les noves tecnologies per a gestionar els assumptes amb la màxima eficiència possible

Dret Administratiu – Advocats Sant Cugat – Dret Civil

Dret Civil

Responsabilitat patrimonial de l’administració.Ajudes i subvencions públiques. Reclamacions de quantitat. Litigació contenciosa-administrativa. Tramitació d’expedients sancionadors. Contractació pública i tramitació de llicències.

Dret Administratiu

Responsabilitat patrimonial de l’administració.

Ajudes i subvencions públiques.

Assistència i representació en procediments administratius.

Litigació contenciosa-administrativa.

Tramitació d’expedients sancionadors.

Contractació pública i tramitació de llicències.

Demanar informació